РУССКИЙ ENGLISH

Cu binecuvântarea IPS Vladimir Mitropolit al Chişinăului şi a întregii Moldove

Meniu principal
Acasa
PS DORIMEDONT
Stiri
Articole
Istoria
Fotogalerie
Atelierul de sculptura
Files
Contacte
Cautate

CalendarC Ă U T A T E
în internet
ortodox
ISKOMOE.ru

Recomandat


Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru
Pagina de web oficiala a Mitropoliei Chisinaului si a Intregii Moldove
Резьба по дереву в Кицканском монастыре
Сервер 'Россия Православная'
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
молитвы, молитвослов, акафисты, псалтирь

Banerul nostru

 
Acasa
150 лет Кицканскому монастырю
Evaluare utilizator: / 1
Scris de Administrator   
Thursday, 05 February 2015

 
Паисий Величковский - "В поиске чудесного" c Екатериной Кожухарь
Evaluare utilizator: / 1
Scris de Administrator   
Monday, 26 January 2015
 
Icoana Maicii Domnului
Evaluare utilizator: / 1
Scris de Administrator   
Tuesday, 11 November 2014
 
Ultima actualizare ( Tuesday, 11 November 2014 )
 
Multstimati absolventi ai Seminarului Teologic de Chisinu
Evaluare utilizator: / 2
Scris de Administrator   
Monday, 26 May 2014

Image

Multstimați absolvenți ai Seminarului Teologic de Chișinău,

 

Cu ocazia jubileului de 150 de ani de la întemeierea lăcașului,  mănăstirea Noul Neamț organizează o întîlnire frățească cu toți slujitorii, profesorii și absolvenții Seminarului Teologic de Chișinău din cadrul mănăstirii Noul Neamț. Sunt invitați reprezentanții tuturor promoțiilor, începînd cu prima, care în anul acesta împlinește 20 de ani (1994-2014). Evenimentul se va desfășura vineri, 30 mai 2014.

 

Programul jubiliar pentru această întîlnire:

 

-         8:30: Sfînta Liturghie în soborul Înălțării Domnului, oficiată de către Preasfințințiții episcopi Irineu de Orsk și Gai și Ambrozie de Neftekamsk și Birsk;

-         11:00: Te-Deum de sănătate și o Litie foștilor profesori ai Seminarului Teologic: Episcopul Dorimedont, prot. Gheorghe Toderică, Prot. Grigore Motruc, prot. Alexandru Jomir, precum și a seminariștilor care au trecut la cele veșnice în acest răstimp.

-         11:30: vizionarea expoziției lucrărilor participanților la concursul internațional ”Tînărul pictor” în sala festivă a mănăstirii Noul Neamț.

-         12:00: Masa praznicală în trapeza mănăstirii Noul Neamț;

-         13:00: Înmînarea diplomelor de recunoștință  seminariștilor care au contribuit la bunăstarea mănăstirii, de către preacuviosul Paisie, starețul mănăstirii Noul Neamț.

 

Vă așteptăm cu drag!

Ultima actualizare ( Monday, 26 May 2014 )
 
Astazi este mantuirea lumii!
Evaluare utilizator: / 11
Scris de Administrator   
Tuesday, 23 March 2010

Image Astazi este mântuirea lumii!

 Hristos a înviat! Unde ti-e, moarte, boldul? Unde ti-e, iadule, biruinta?

Veniti, oameni, sa-i cântam si sa ne închinam lui Hristos, sa slavim învierea Lui din morti!

Ultima actualizare ( Saturday, 11 April 2015 )
 
«Hristos a Inviat» in deferite limbi
Evaluare utilizator: / 9
Scris de Administrator   
Tuesday, 23 March 2010

«Hristos a Inviat» in deferite limbi

 

 

 ðóìûíñêèé: Hristos a înviat!  

 

ðóññêèé: Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

 

 

àíãëèéñêèé: Christ is Risen!


áåëîðóññêèé: Õðèñòîñ Âîñêðåñå!


óêðàèíñêèé: Õðèñòîñ Âîñêðåñå!


íåìåöêèé: Christus ist auferstanden!


ôðàíöóçñêèé: Le Christ est ressuscité!


èñïàíñêèé: ¡Cristo ha resucitado!


èòàëüÿíñêèé: Cristo è risorto!


ãðå÷åñêèé: Χριστος Aνεστη!


áîëãàðñêèé: Õðèñòîñ Âîñêðåñå!


ñåðáñêèé: Õðèñòîñ Âîñêðåñå!


õîðâàòñêèé: Hristos voskrese!


ìàêåäîíñêèé: Õðèñòîñ âîñêðåñå!


ñëîâåíñêèé: Kristus je vstal!


÷åøñêèé: Kristus vstal z mrtvých!


ñëîâàöêèé: Christos vstal z mŕtvych!


àëáàíñêèé: Krishti u ngjall!


ãðóçèíñêèé: ქრისტე აღსდგა!

ïîëüñêèé: Chrystus Zmartwychwstał!


âåíãåðñêèé: Krisztus feltámadt!


ýñòîíñêèé: Kristus on surnuist ülestõusnud!


ëèòîâñêèé: Kristus prisikėlė!


ëàòûøñêèé: Kristus Augšāmcēlies!


ôèíñêèé: Kristus nousi kuolleista!


øâåäñêèé: Kristus är uppstånden!


èðëàíäñêèé: Tá Críost éirithe!


äàòñêèé: Kristus er opstanden!


íîðâåæñêèé: Kristus er oppstanden!


ãîëëàíäñêèé: Christus is opgestaan!


ïîðòóãàëüñêèé: Cristo ressuscitou!


àðàáñêèé: Al-Masih-Qam! المسيح قام


ÿïîíñêèé: ハリストス復活!


êîðåéñêèé: Kristo Gesso!

Ultima actualizare ( Saturday, 11 April 2015 )
 
Scoala Duminicala-misionara
Evaluare utilizator: / 1
Scris de Administrator   
Tuesday, 18 February 2014

Image Școala Duminicală-misionară

pentru maturi în mănăstirea Noul-Neamț

 

         Monahismul a exercitat o influiență covîrșitoare asupra popoarelor creștine încă din primele veacuri. Aceasta se explică prin faptul că cei mai mari  reprezentanti ai lui au atins culmile desăvîrșirii morale și a sfințeniei personale (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Pahomie cel Mare, Sf. Antonie și Teodosie de la Lavra Pecerska din Kiev, Sf. Serghie de la Radonej, Sf. Paisie de la Neamț, etc.). Aceasta atrăgea lumea din afară să admire cu adevărat viața îngerească în trup omenesc. Din totdeauna monahii au fost acei ce au pornit la luptă împotriva diavolului cu curaj și cu nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Desigur, în acest război sînt și cei ce cad în cursele ascunse ale vrăjmașilui, după cum ne spune și Sf. Ioan Scărarul. Cu toate asestea, mănăstirile, prin rugăciunile lor zilnice pentru lume, au ținut mereu aprinsă în popor candela credinței.

         Încă din anul 1900, la mănăstirea Noul-Neamț s-a înființat un post de misionar cu sediu permanent, pentru luminarea credincioșilor. Cel dintîi misionar călugăr a fost ieromonahul Dimitrie (Verbițchi; + 14.02.1932), mai tîrziu arhiepiscop de Kiev (vezi A.N.R.M., F.-2119, I. -1, D. -103 și D. - 151). În anul 1902, în locul acestuia este numit arhimandritul Gurie (Grosu), călugărit aici în mănăstirea Noul-Neamț, mai tîrziu mitropolit al Basarabiei (vezi Arhim. Dr. Antim Nica, Aspecte misionare din Basarabia, Chișinău, 1942, p.26).

În ziua de 16 februarie 2014,  în Duminica Fiului Risipitor, Biserica noastră Ortodoxă face și  pomenirea Sf. Nicolae, Arhiepiscopul Japoniei (+1912), care a fost cel mai de seamă misionar în țara de unde răsare soarele. Interesant este faptul că el l-a avut acolo ca ucenic pe arhimandritul Anatolie Tihai (Chihai), născut din părinți moldoveni, în satul Tărsăuți, județul Hotin.

În această însemnată zi pentru Biserica Ortodoxă, în sala festivă a mănăstirii Noul-Neamț, dupa Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, cu binecuvintarea arhimandritului Paisie (Cecan), actualul stareț, s-a deschis  Școala Duminicală-misionară pentru maturi. La deschiderea acesteea au fost prezenți: părintele Paisie, egumenul Onufrie, egumenul Cosma, ierodiaconul Alexie, monahul Gherman și creștini din orașul Tiraspol și satele Chițcani și Copanca.

Prima prezentare a fost organizată de către ierodiaconul Alexie pe tema: ,,Să ne cunoaștem credința. Învățătura Sfinților Părinți despre modul de citire a Bibliei sau Sfîntei Scripturi”.

În următoarele duminici, creștinii doritori de a participa la aceaste lecții, după terminarea serviciului divin v-or lua masa în trapeza mănăstirii, după care v-or avea posibilitatea să acumuleze cunoștințele teologice. Întălnirile cu publicul, vor avea o structură a conferinților științifice și vor fi împărțită în trei părți:

prima parte va fi cea exegetică (explicarea Sfintei Scripturi),

a doua parte va fi consacrată liturgicei (explicarea tipicului și a slujbelor bisericești)

în a treia parte se va vorbi despre agiografia și vor fi abordate diverse teme. Fiecare parte v-a dura în jur de 25- 30 de minute.

Vă asteptăm pe toți la aceste întălniri de suflet. Doamne ajută.

 
IEROMONAH IOSIF PAVLINCIUC: ROLUL Manastirii Noul-Neamt
Evaluare utilizator: / 6
Scris de Administrator   
Wednesday, 05 February 2014

Image IEROMONAH IOSIF PAVLINCIUC: ROLUL MĂNĂSTIRII NOUL-NEAMȚ ÎN BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA. PERIOADA SOVIETICĂ: 1944-1962

 

Planul:

1. Introducere (referințe istorice)
2. Adaptarea postbelică
3. Perioada de liniște și stabilitate: 1953-1958
4. Începutul prigoanei hrușceviste
5. Închiderea mănăstirii în 1962
6. Încheiere

Mănăstirea Noul-Neamț  are o importanță colosală pentru Biserica Ortodoxă din  Moldova. Legătura sa cu Marea Lavră de la Neamț, cu moștenirea culturală și istorică, cu spiritul și operele cuviosului Paisie Velicikovskii (1722-1794), cu tradiția isihastă umple cu un sens profund slujirea acestei mănăstiri în lumea ortodoxă la răspântie de diferențe de culturi, tradiții și de limbă. Locul mănăstirii printre alte locașuri ale Mitropoliei Chișinăului s-a evidențiat mereu prin originalitatea sa, un trecut duhovnicesc bogat și o atitudine înțeleaptă și echilibrată față de evenimentele vieții bisericești și politice.

Ultima actualizare ( Wednesday, 05 February 2014 )
 
Lavra Neamcului _i оntemeierea M
Evaluare utilizator: / 3
Scris de Administrator   
Thursday, 30 January 2014

Image Lavra Neamţului şi întemeierea Mănăstirii Noul Neamţ, 150 de ani de existentă 1864-2014

 Arhim. Benedict Sauciuc, Stareţul Mănăstirii Neamţ

 
Mănăstirea Neamţ încă de la începutul ei din sec Xl-lea a avut monahi care s-au nevoit în aceste locuri înălţând rugăciuni către bunul Dumnezeu. O dată cu întemeierea Moldovei în sec. XlV-lea, Mănăstirea Neamţ a cunoscut o înflorire deosebită iar domnitorii muşatini au înzestrat-o atât cu bunuri şi odăjdii cât şi cu directa îndrumare a primului Mitropolitului Iosif Muşat, care a fost cu metania de la Mănăstirea Neamţ.

Ultima actualizare ( Thursday, 30 January 2014 )
 
Cand era sa moara Stefan...
Evaluare utilizator: / 2
Scris de Administrator   
Monday, 23 December 2013
 
 
150 de ani de la fondarea manastirii
Evaluare utilizator: / 3
Scris de Administrator   
Thursday, 27 September 2012

Image 150 de ani de la fondarea mănăstirii!

Sărbătoarea Înălțării Sfintei și de viață dătătoarei Cruci a Domnului este deosebit de
prețioasă pentru mănăstirea Noul-Neamț. Una din bisericile mănăstirii, și anume biserica
trapezei, poartă numele Înălțării Sfintei Cruci, marcându-și astfel hramul în ziua Înălțării Sfintei
Cruci a Domnului. Biserica a fost întemeiată în a. 1886, fiind a doua clădire bisericească,
construită după catedrala Înălțării Domnului, prin eforturile arhimandritului Andronic
(Popovici). Părintele Andronic, sub ascultarea egumenului Teofan (Cristi), pimul stareț al
mănăstirii, a imortalizat amintirea sosirii primilor călugări în Chițcani în ziua prăznuirii Înălțării
Sfintei Cruci în 1862. În acest an, mănăstirea împlinește 150 de ani de la fondare, deschizând o
nouă pagină în istoria seculară plină cu evenimente.

Părintele Andronic, fiind duhovnicul lavrei Neamțului, nu și-a lăsat frații săi, transferați
în Basarabia, împărtășind cu ei amărăciunile vieții în exil. Călugării fugari s-au oprit la început în
una din proprietățile lavrei, în satul Nemțeni. Sosirea lor în satul basarabean a fost urmată de
greutăți multiple și de o sărăcie lucie.

.

Ultima actualizare ( Thursday, 27 September 2012 )
 
Parintele Selafiil de la Noul Neamt (+2005) – 57 de capete
Evaluare utilizator: / 7
Scris de Administrator   
Thursday, 01 August 2013

http://laurentiudumitru.ro/blog/2007/07/21/parintele-selafiil/

 

Parintele Selafiil de la Noul Neamt
Parintele Selafiil de la Noul Neamt

1. Unul din chileinicii părintelui Selafiil a povestit următorul lucru. Într-o zi, citindu-i părintelui dintr-o carte (părintele nu mai vedea de peste 20 de ani, dar îi plăcea să i se citească din cărţile duhovniceşti), a dat peste această povestire. Un om oarecare a căzut într-un păcat mare şi preotul l-a oprit pe viaţă de la împărtăşanie. Trecînd o vreme şi fiind omul cuprins de deznădejde, s-a dus la patriarh şi i-a povestit cele îmtîmplate, gîndind că poate patriarhul îi va dezlega păcatul. Însă patriarhul a încuviinţat legătura preotului. Într-o şi mai mare stare de deznădejde, omul păcătos a ajuns într-o mănăstire. Văzîndu-l stareţul în ce stare se află, l-a întrebat ce are. Omul i-a povestit toate şi cum a fost la patriarh şi că acela nu a primit să-i dezlege legătura. Stareţul, făcîndu-i-se milă de bietul om, i-a zis: „Uite, eu te dezleg de acest păcat şi voi duce mai departe ispăşirea pentru el, dar tu mîine dimineaţă să te duci la liturghie şi să te împărtăşeşti”. Aşa au şi făcut.Chileinicul, care citea povestirea, a intrat în nedumerire şi l-a întrebat pe părintele Selafiil: „Părinte, cum se poate ca stareţul să ia asupra lui un păcat legat de patriarh? Oare cîtă pocăinţă trebuia el să aducă şi în cît timp putea Dumnezeu să-i ierte pe amîndoi?” Părintele Selafiil i-a răspuns: „Ei, Dumnezeu i-a iertat chiar atunci pe amîndoi, că a văzut că stareţul a făcut asta din dragoste, că i s-a făcut milă de omul acela şi i-a iertat pe amîndoi îndată”. Credem că la acest fel de dragoste se referă şi Apostolul, cînd zice: „Dragostea acoperă mulţime de păcate”.
2. Odată un alt chileinic, mai tînăr, al Părintelui, ţinea cu tot dinadinsul să citească Scara Cuviosului Ioan Sinaitul. Părintele Selafiil nu dorea acest lucru, dar pentru că era foarte delicat şi nu strîmtora pe nimeni, nici măcar un copil, nu îndrăznea să-i spună. Chileinicul a făcut rost de carte şi a adus-o în chilie. Atunci m-am întîmplat şi eu în chilie. După ce m-a binecuvîntat, părintele a început vorba, fiind şi fratele mai tînăr de faţă. „Părinte – a zis bătrînul –, foarte bună carte este Scara Cuviosului Ioan Sinaitul, dar lucruri foarte înalte se grăiesc într-însa, că nu poate oricine să le priceapă. Eu, de-o vorbă, prima dată am dat peste cartea asta după ce s-o închis mănăstirea,[1] la un părinte. Am văzut că era pe masă şi am început s-o citesc. Părinte, am citit patru pagini, dar n-am înţeles nică, nică. Aşa lucruri înalte se grăiesc într-însa, carevasăzică. Da’ amu, dacă am ajuns la vîrsta asta, nu numa’ că pot să citesc din Scara Cuvioasului Ioan, da’ pot să şi tîlcuiesc ce scrie acolo”.Amîndoi ne-am mirat de cuvintele părintelui, pentru că ştiam că nu se laudă niciodată şi că acele cuvinte le-a zis spre folosul nostru. După această discuţie fratele a lăsat pe mai tîrziu citirea Scării.

3. Odată, după ce am citit Scrisorile Cuviosului Iosif Isihastul, i-am zis părintelui Selafiil: „Părinte, în obştea stareţului Iosif fraţii tăceau toată săptămînă şi numai sîmbătă şi duminică stătea stareţul puţin de vorbă cu ei, ca să-i povăţuiască şi pe urmă iar tăceau. Oare noi putem să tăcem aşa?” Părintele a răspuns: „Pentru noi îi destul dacă ne păzim de partea femeiască”.

Ultima actualizare ( Thursday, 01 August 2013 )
 
FILM MANASTIREA NOUL NEAMT FILM 1 partea 2
Evaluare utilizator: / 2
Scris de Administrator   
Thursday, 31 May 2012
VA PROPUNEM  SA VIZIONATI SI PARTEA A DOUA DIN PRIMUL FILM.
Am fost nevoiti sa despartim primul film in doua parti ca sa-l afisam pe youtube.
 
 
 
Ultima actualizare ( Thursday, 31 May 2012 )
 
FILM MANASTIREA NOUL NEAMT FILM 1 Partea 1
Evaluare utilizator: / 3
Scris de Administrator   
Monday, 21 May 2012
 
FILMUL MANASTIREA NOUL NEAMT A FOST REALIZAT INTRE ANII 1994 - 1996.
 
Va propunem spre vizionare o parte a filmului celelalte parti vor fi afisate in timpul apropiat.
 
 
ne cerem iertare pentru proasta calitate a filmului.
Ultima actualizare ( Thursday, 31 May 2012 )
 
Istoria aparitiei manastirii
Evaluare utilizator: / 10
Scris de Administrator   
Tuesday, 23 March 2010

Image 

Istoria aparitiei a manastirii Sfintei Inaltari Noul-Neamt

 În secolele XV-XVII teritoriul Moldovei era acoperit de o reţea deasă de mănăstiri şi schituri, graţie amplei activităţi de ctitorire din partea unor domnitori ca Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Rareş s.a. În total, pe teritoriul Principatelor Române funcţionau 70 de aşezăminte monastice. Dintre mănăstirile de călugări, cel mai însemnat a fost lăcaşul monastic Neamţ.Lavra Neamţ, înfiinţată în a doua jumătate a sec. XIV-lea, este una dintre cele mai vechi şi mai bogate mănăstiri din Moldova, care pe parcursul a cinci secole şi-a afirmat însemnătatea sa ca mare centru de cultură, şi care şi-a dus faima tradiţiilor pînă departe dincolo de hotarele Moldovei.După taradiţie, mănăstirea Neamţ a fost înfiinţată de monahii Sofronie, Pimen şi Silvan. După o versiune, aceşti călugări au venit în munţii Moldovei de la sud, posibil să fi fost ucenici ai sfîntului Nicodim de la Tismana. După o altă versiune ei ar fi venit din Sfîntul Munte Athos.Prima biserică a fost construită în mănăstire de Petru I Muşat (1375 - 1391). Tot Petru I, voievodul, a dăruit mănăstirii „cîteva sate la gurile Neamţului, două mori şi două vii”.Buna orînduirea a lăcaşului a contiunuat şi pe timpul voievozilor ce au urmat, dar mai ales sub Alexandru cel Bun, cînd urmărim o înflorire a mănăstirii. În perioada domniei lui a fost construită în locul bisericii vechi de lemn – una nouă de piatră, ce n-a ajuns pînă în zilele noastre, apoi clopotniţa pe care o putem vedea şi astăzi. Tot acest domnitor în anul 1429 la 31 august „pentru veşnica pomenire jertveşte mănăstirii Neamţ iazul  „над-нистре” ce se numeşte Zahorno şi o prisacă”. Ştefan cel Mare  construeşte în anul 1497 o biserică nouă de piatră în cinstea Înălţării Acest voievod la 17 martie, anul 1500, ca şi Petru Voievod la 15 martie, anul 1527, precum şi alţii ce au domnit după ei, „cu gramote au întărit pămînturile ce aparţineau mănăstirii Neamţ jertvite de predecesorii lor”La mănăstirea Neamţ a activat fructuos o întreagă pleiadă de iluştri copişti de cărţi. Şcoala de traducere de la Neamţ dispunea de buni cunoscători de limbă greacă, română şi slavonă, de pregătirea cărora s-a îngrijit personal Paisie Velicicovski, cei mai capabili călugări fiind trimişi la Academia Domnească din Bucureşti.

 

 
Arhimandritul Andronic Popovici
Evaluare utilizator: / 9
Scris de Administrator   
Monday, 19 October 2009

 Arhimandritul Andronic Popovici

 

Image
Arhimandritul Andronic Popovici
Printele Andronic (Popovici) este unul din marii duhovnici pe care i-a auvut neamul nostru, care a rămas necunoscut publicului larg, datorită perioadei vitrege prin care a trecut Biserica din Basarabia de-a lungul vremii. Deşi născut în România actuală în anul 1820, crescut şi educat în mănăstirile Neamţu şi Secu, unde va ajunge şi duhovnic, numele părintelui a rămas legat de Basarabia. Alături de părintele Teofan (Cristea), el este fondatorul şi stîlpul duhovnicesc al „noii mănăstiri Neamţu” de pe malul Nistrului.

A face cunoscut numele părintelui Andronic înseamnă a face cunoscută o epocă. Om de înaltă statură duhovnicească, printre ascultările doborîtoare pe care le-a îndeplinit întodeauna cu desăvîrşită lepădare de sine, părintele Andronic găsea timp să studieze manuscrisele aflate în mănăstirile Neamţ şi Secu, să înveţe notaţia psaltică, să copieze cărţi şi învăţături pentru îmbogăţirea bibliotecii, dar şi pentru a-şi nota impresiile şi cugetările personale.

Astfel, el ne-a lăsat o comoară nepreţuită încă, în care se oglindeşte cu multă claritate un secol de istorie a poporului român.

Ultima actualizare ( Monday, 19 October 2009 )
 
Infrumusetatorul manastirii – arhimandritul Gherman (Ierimcioi)
Evaluare utilizator: / 11
Scris de Administrator   
Monday, 19 October 2009
Infrumusetatorul manastirii – arhimandritul Gherman (Ierimcioi) 

 

ridicareaClopotului
ridicarea clopotului
 După trecerea din viaţă a stareţului Andronic, obştea îl alege ca stareţ pe blagocinul mănăstirii – ieromonahul Gherman.

    Aprobarea deciziei date a avut loc la 6 noiembrie 1893. Părintele Gherman s-a născut la 17 aprile, anul 1841 lîngă oraşul Chişinău în familia lui Dumitru şi Elena, care au fost părinţi a opt copii. A fost botezat în acelaşi an cu numele Gheorghe. La vîrsta de 7 ani începe a studia în şcoala din satul natal – Durleşti. La zece ani se lipseşte de mamă. Peste doi ani este admis la şcoala judeţeană din Chişinău. Însă din cauza greutăţilor în familie părăseşte şcoala. În anul 1860 pleacă ascultător în muntele Athosului, unde se nevoeşte trei ani. Întorcîndu-se şi auzind de mănăstirea Noul-Neamţ, vine în satul Chiţcani şi se face ascultător în mănăstire. Aici în anul 1869 la 21 septembrie, este tuns în monahism cu numele Gherman, iar peste un an e hiroronit ierodiacon de Arhiepiscopul Antonie.

Ultima actualizare ( Sunday, 05 February 2012 )
 
Video
Evaluare utilizator: / 51
Scris de Administrator   
Thursday, 18 March 2010
Ultima actualizare ( Wednesday, 16 February 2011 )
 
Pr Selafiil
Evaluare utilizator: / 21
Scris de Administrator   
Saturday, 19 December 2009

Ultima actualizare ( Wednesday, 16 July 2014 )
 
 
Ultima stire
Fotogalerie


Rambler's Top100 Яндекс цитирования Православный Топ. Рейтинг православных сайтов
Manastirea Sfintei Inaltari a Domnului Noul-Neamt, s.Chitcani © 2016